loader
joro

Георги Руков

Георги има над 11 години меджународен опит в Германия, Астрия, Сърбия, Македония и Албания, като повече от 7 години работи като business developer и предприемач във финансовия, енергийния и медийния сектор. През последните няколко години той участва в създаването и развитието на няколко стартиращи бизнеса, между които е и продуцентската компaния DaDa Productions.

CityZen.bg - Copyright 2015