loader

СОУ „Неофит Рилски”, гр.Харманли

Учителите от СОУ „Неофит Рилски” в град Харманли се гордеят с начина, по който са успели да съберат средства за училището си. Освен помощта на фондация „Америка за България”, те влагат много доброволен труд, собствени средства и вярват в успеха. А с новото оборудване става така, че децата дори не искат да си тръгват след края на учебните часове.

„Училища на бъдещето” е инициатива на Фондация „Америка за България” за модернизация на учебната среда. Тя цели да модернизира учебната среда в българските училища чрез създаването различни по тип образователни центрове: центрове по природни науки, математика, информационни технологии, езикови и интерактивни центрове и мултифункционални зали. Проектите, които Фондацията финансира, позволяват използването на най-съвременните образователни методи и технологии. Новите училищни центрове насърчават практическата работа в училище, повишават интерактивността на учебния процес и въвличат учениците в изследователска дейност.

През последните 6 години Фондацията осигурява финансиране от над 5.5 милиона лева на 45 държавни и общински училища из цялата страна. Над 30 000 български ученика вече имат достъп до нови лаборатории по природни науки, развиват предприемаческите си умения и използват най-модерни технологии в кабинетите по информатика и езиково обучение.

През 2016-та година Фондация „Америка за България“ ще подкрепи още 15 български училища, като ще дари общо 2 милиона лева.

CityZen във Facebook

1600

 

 

Детайли

Дата : 04/11/2016

CityZen.bg - Copyright 2015