loader
UNB

Училища на бъдещето

Когато започвахме да правим CityZen преди няколко години си обещахме да не търсим проблемите, а да търсим решенията. Да намираме вдъхновяващи хора и истории, които с примера си да вдъхновяват и останалите.

Поставихме си за цел това да бъде нашата медия на надеждата. И за това продължаваме да търсим онези положителни истории, след които да можем да повярваме, че нещата се получават, когато искаме.

В следващите 10 епизода ще обърнем внимание на няколко училища от големи градове и малки села. От с.Бел Камен до Варна, София и Вършец, Силистра, Хасково, Харманли, Сливен и Търговище.

В тези училища са създадени образователни центрове по по природни науки, математика, информационни технологии, езикови и интерактивни центрове и мултифункционални зали. Новите училищни центрове насърчават интереса на учениците, повишават интерактивността или казано просто, правят ученето отново интересно. Толкова интересно, че намерихме училища, в които учениците не искат да си тръгват след часовете, а да останат в училищния двор или някой интересен кабинет.

Училища на бъдещето” е нициатива на Фондация „Америка за България” за модернизация на учебната среда.

Инициативата „Училища на бъдещето“ на Фондация „Америка за България” цели да модернизира учебната среда в българските училища чрез създаването различни по тип образователни центрове: центрове по природни науки, математика, информационни технологии, езикови и интерактивни центрове и мултифункционални зали. Проектите, които Фондацията финансира, позволяват използването на най-съвременните образователни методи и технологии. Новите училищни центрове насърчават практическата работа в училище, повишават интерактивността на учебния процес и въвличат учениците в изследователска дейност.

През последните 6 години Фондацията осигурява финансиране от над 5.5 милиона лева на 45 държавни и общински училища из цялата страна. Над 30 000 български ученика вече имат достъп до нови лаборатории по природни науки, развиват предприемаческите си умения и използват най-модерни технологии в кабинетите по информатика и езиково обучение.

През 2016-та година Фондация „Америка за България“ ще подкрепи още 15 български училища, като ще дари общо 2 милиона лева.

Това е CityZen – място за хора с планове и идеи.

Детайли

CityZen.bg - Copyright 2015